کیفوز یا قوز کمر چیست ؟

هنگامی که از زاویه پهلو به ستون فقرات یک فرد سالم نگاه می کنیم، یک انحناء عادی و طبیعی را مشاهده می‌کنیم که حدود ۲۰ تا ۴۰ درجه در ناحیه...

ادامه مطلب