محصولات ارتوپدی

درباره شرکت همیار طب کسری
مجموعه تن یار تولیدکننده صنعتی انواع ساپورت‌های ارتوپدی از قبیل گردن بند طبی ، مچ بند طبی ، کمر بند طبی ، شکم بند طبی ، قوزبند طبی ، زانوبند طبی ، قوزک بند طبی و... می‌باشد.

پرفروش‌ترین محصولات ارتوپدی

محصول ویژه

کمربند کار تن یار

کمربند کار

محصول ویژه

قوزبند پروانه ای تن یار

قوزبند پروانه ای

محصول ویژه

غبغب بند تن یار

غبغب بند

آخرین مقالات تن یار

دسته بندی های ویژه