محصولات حراجی فروشگاه وودمارت

آرنج بند آتل دار اپلون تن یار

634,000 تومان
 • آرنج ضعیف
 • کشیدگی تاندون و کشیدگی لیگامان

آرنج بند مدرج تن یار

1,361,000 تومان
 • قابلیت تنظیم دامنه حرکتی مفصل آرنج
 • مناسب جهت پس از جراحی آرنج

آرنج بند نئوپرن تن یار

316,000 تومان
 • آرنج ضعیف
 • کشیدگی تاندون و کشیدگی لیگامان

ارتز بی حرکت کننده آرنج (ایموبلیزر) تن یار

589,000 تومان
 • پس از جراحی آرنج
 • استرین و اسپرین عضلات آرنج

ارتز بی حرکت کننده زانو (ایموبلیزر) تن یار

816,000 تومان
 • بیحرکتی زانو پس از جراحی
 • کانترکچر (خمیدگی) زانو

اسپیلنت هالوکس والگوس اپلون تن یار

280,000 تومان768,000 تومان
 • سندروم هالوکس والگوس
 • قابلیت ایجاد فشار بر روی مفصل شست

پاولیک هارنس

498,000 تومان
 • در رفتگی مادرزادی مفصل ران
 • بیماری پرتس

پد خار پاشنه منزل تن یار

298,000 تومان

جوراب واریس جدید تن یار

316,000 تومان
 • واریس - تسهیل گردش خون
 • پوشش بعد از جراحی

جوراب واریس طرح سوئیسی تن یار

448,000 تومان
 • واریس - تسهیل گردش خون
 • پوشش بعد از جراحی

زانوبند چهار فنره نئوپرن فیری سایز تن یار

680,000 تومان
 • آرتریت زانو - اسپرین و استرین خفیف
 • بی ثباتی کشکک - زانوی ضعیف