۷۱۷ کفی طبی پلی اورتان

کفی طبی پلی اورتان

کفی طبی پلی اورتان کفی طبی پلی اورتان

کاربرد و ویژگی:

 • توزیع متوازن وزن
 • گام راحت
 • پر کردن گودی کف پا
 • از پلی اورتان با کیفیت ساخته شده است.

سایزبندی:

این محصول دارای ۱۳ سایز از ۲۰ تا ۴۵ می باشد

۷۲۳ کفی طبی چرمی

کفی طبی چرمی

کفی طبی چرمی

کاربرد و ویژگی:

 • توزیع متوازن وزن
 • گام راحت
 • از چرم طبیعی با کیفیت ساخته شده است.

 

سایزبندی:

این محصول دارای ۱۰ سایز از ۳۶ تا ۴۵ می باشد

۷۵۳ کفی تخصصی فوت ارتوتیک خار پاشنه

کفی تخصصی فوت ارتوتیک پای صاف

کفی تخصصی فوت ارتوتیک پای صاف کفی تخصصی فوت ارتوتیک پای صاف

کاربرد و ویژگی:

 • هیل اسپور ( خار پاشنه )
 • پلنتار فشیاتیس
 • کالکانیئال اپافیزیت
 • دارای یک اسپات هول ( سوراخ ) و هورس شو پد (نعلی) در ناحیه پاشنه
 • از مواد اولیه با کیفیت و با استحکام ساخته شده است

پا:
قوس های کف پا شامل استخوانهای تارسال و متاتارسال می باشد که با لیگامانها و تاندونها تقویت شده است که اجازه میدهد وزن بدن را دروضعیت عمودی با حداقل فشار وزن ساپورت کند.
قوس ها در انواع قوس عرضی و طولی پا تقسیم بندی شده است.
 خصوصیات محصول:
فوت ارتوتیک حرکات  و پوزیشن غیرطبیعی پا  را در طی راه رفتن کنترل می کند.
این وسیله از یک ماده که دارای خاصیت انعطاف پذیری در  حین راه رفتن  است  ساخته شده است.
میزان وزن گیری را کاهش داده و تحریکات دردناک را حذف می کند.
کمک می کند تا توزیع فشار بر روی پا طبیعی باشد.
نحوه استفاده از محصول:
درون بیشتر کفش ها براحتی فیت می شود.

کاربرد:
خار پاشنه

سایزبندی:

این محصول دارای ۱۰ سایز از ۳۶ تا ۴۵ می باشد

۷۴۳ کفی تخصصی فوت ارتوتیک پای صاف

کفی تخصصی فوت ارتوتیک پای صاف

کفی تخصصی فوت ارتوتیک پای صاف کفی تخصصی فوت ارتوتیک پای صاف

کاربرد و ویژگی:

 • پرونیتد فوت (پای چرخیده به خارج)
 • هیل والگوس (پاشنه چرخیده به خارج)
 • توزیع متوازن وزن و گام راحت
 • دارای ۳ قوس استاندارد ( قوس طولی-داخلی ، طولی-خارجی ، عرضی)
 • از مواد اولیه با کیفیت و با استحکام ساخته شده است

پا:
قوس های کف پا شامل استخوانهای تارسال و متاتارسال می باشد که با لیگامانها و تاندونها تقویت شده است که اجازه میدهد وزن بدن را دروضعیت عمودی با حداقل فشار وزن ساپورت کند.
قوس ها در انواع قوس عرضی و طولی پا تقسیم بندی شده است.
 خصوصیات محصول:
فوت ارتوتیک حرکات  و پوزیشن غیرطبیعی پا  را در طی راه رفتن کنترل می کند.
این وسیله از یک ماده که دارای خاصیت انعطاف پذیری در  حین راه رفتن  است  ساخته شده است.
میزان وزن گیری را کاهش داده و تحریکات دردناک را حذف می کند.
کمک می کند تا توزیع فشار بر روی پا طبیعی باشد.
نحوه استفاده از محصول:
درون بیشتر کفش ها براحتی فیت می شود.

کاربرد:
پای صاف

سایزبندی:

این محصول دارای ۱۰ سایز از ۳۶ تا ۴۵ می باشد