۴۰۱ قوزبند پلدار نئوپرنی

قوزبند پلدار نئوپرنی

 

قوزبند پلدار نئوپرنی

کاربرد و ویژگی:

 • پاسچر (وضع ایستادن) ضعیف
 • ضعف عضلات اسکاپولا (کتف)
 • سندروم راند شولدر ( پشت گرد)
 • دارای ۲ آتل فنر تیغه ای با استقامت بالا
 • تهیه شده از پارچه نئوپرن تایوانی

ستون فقرات سه قسمت مهم دارد:
۱ – مهرههای گردنی ( ۷ مهره ) ۲ – مهرههای پشتی ( ۱۲ مهره ) ۳ – مهرههای کمری ( ۵ مهره ) .
بعلاوه دو مهره بهم جوش خورده بنام های ساکروم و کاکسیکس وجود دارند. انحنای نرمال مهرهای گردنی لوردوز( انحنای به جلو ) است. همچنین در ناحیه کمری لوردوز و در ناحیه پشتی کایفوز( انحنای به عقب) داریم. عملکردهای اولیه ستون فقرات حفظ وضعیت ایستاده ، فراهم کردن ثبات و تحرک ،

 خصوصیات محصول:
ساختار سه گوش ارتز باعث می شود فشار بالای شانه توزیع شود.
مناسب برای بزرگسالان و کودکان.
دارای ولکروهای زبر و نرم برای فیتینگ مناسب   .

نحوه استفاده از محصول:
استرپ شانه ای را بالای شانه ببرید.
استرپ شکمی را درحالت راحت دورکمر ببندید.
استرپ شانه ای را از زیر بغل گذرانده و در قسمت پشت (شبیه به تصویر ) درحالت راحت بافشار مطلوب ببندید.

کاربرد:
پاسچر ضعیف
ضعف عضلات کتف
سندرم شانه گرد

 

سایزبندی:
این محصول دارای ۵ سایز می باشد.

قوزبند پلدار نئوپرنی

۴۲۲ قوزبند مینی

قوزبند مینی

قوزبند مینی

کاربرد و ویژگی:

 • پاسچر (وضع ایستادن) ضعیف
 • سندروم راند شولدر ( پشت گرد)
 • طراحی در ابعاد کوچک امکان استفاده در محیط کار را فراهم می کند
 • دارای ۲ آتل فنر تیغه ای با استقامت بالا
 • تهیه شده از مواد اولیه ضد حساسیت و دارای کشسانی مناسب

ستون فقرات سه قسمت مهم دارد:
۱ – مهرههای گردنی ( ۷ مهره ) ۲ – مهرههای پشتی ( ۱۲ مهره ) ۳ – مهرههای کمری ( ۵ مهره ) .
بعلاوه دو مهره بهم جوش خورده بنام های ساکروم و کاکسیکس وجود دارند. انحنای نرمال مهرهای گردنی لوردوز( انحنای به جلو ) است. همچنین در ناحیه کمری لوردوز و در ناحیه پشتی کایفوز( انحنای به عقب) داریم. عملکردهای اولیه ستون فقرات حفظ وضعیت ایستاده ، فراهم کردن ثبات و تحرک ،

 خصوصیات محصول:
ساختار سه گوش ارتز باعث می شود فشار بالای شانه توزیع شود.
مناسب برای بزرگسالان و کودکان.
دارای ولکروهای زبر و نرم برای فیتینگ مناسب   .

نحوه استفاده از محصول:
استرپ شانه ای را بالای شانه ببرید.
استرپ شکمی را درحالت راحت دورکمر ببندید.
استرپ شانه ای را از زیر بغل گذرانده و در قسمت پشت (شبیه به تصویر ) درحالت راحت بافشار مطلوب ببندید.

کاربرد:
پاسچر ضعیف
ضعف عضلات کتف
سندرم شانه گرد

سایزبندی:
این محصول دارای ۵ سایز می باشد.

قوزبند پلدار نئوپرنی

۴۰۲ قوزبند کمربند TLSO

قوزبند کمربند

قوزبند کمربند قوزبند کمربند

کاربرد و ویژگی:

 • پاسچر (وضع ایستادن) ضعیف
 • پاسچر ضعیف
 • درد در ناحیه کمری و سینه ای
 • دارای ۲ آتل پلی پروپیلن نشکن و ۲ آتل فنر تیغه ای با استقامت بالا
 • تهیه شده از مواد اولیه ضد حساسیت و دارای کشسانی مناسب

ستون فقرات سه قسمت مهم دارد:
۱ – مهرههای گردنی ( ۷ مهره ) ۲ – مهرههای پشتی ( ۱۲ مهره ) ۳ – مهرههای کمری ( ۵ مهره ) .
بعلاوه دو مهره بهم جوش خورده بنام های ساکروم و کاکسیکس وجود دارند. انحنای نرمال مهرهای گردنی لوردوز( انحنای به جلو ) است. همچنین در ناحیه کمری لوردوز و در ناحیه پشتی کایفوز( انحنای به عقب) داریم. عملکردهای اولیه ستون فقرات حفظ وضعیت ایستاده ، فراهم کردن ثبات و تحرک ،

 خصوصیات محصول:
طراحی مثلثی آن باعث می شود فشار برروی شانه بصورت صحیح توزیع شود.
مناسب برای بدرگسالان و بچه ها.
ولکروهای زبر و نرم فیتینگ مناسب را فراهم می کند.
نحوه استفاده از محصول:
استرپ شانه ای را بالای شانه ببرید.
استرپ شکمی را درحالت راحت دورکمر ببندید.
استرپ شانه ای را از زیر بغل گذرانده و درقسمت جلودرحالت راحت بافشارمطلوب ببندید.
کاربرد:
پاسچر ضعیف
ضعف عضلات کتف
لغزندگی مهره ها
بعد از جراحی
پوکی استخوان

 

سایزبندی:
این محصول دارای ۶ سایز می باشد.

قوزبند کمربند

۴۰۲ قوزبند پلدار الاستیک

قوزبند پلدار الاستیک

قوزبند پلدار الاستیک قوزبند پلدار الاستیک

کاربرد و ویژگی:

 • پاسچر (وضع ایستادن) ضعیف
 • ضعف عضلات اسکاپولا (کتف)
 • سندروم راند شولدر ( پشت گرد)
 • دارای ۲ آتل فنر تیغه ای با استقامت بالا
 • تهیه شده از مواد اولیه ضد حساسیت و دارای کشسانی مناسب

ستون فقرات سه قسمت مهم دارد:
۱ – مهرههای گردنی ( ۷ مهره ) ۲ – مهرههای پشتی ( ۱۲ مهره ) ۳ – مهرههای کمری ( ۵ مهره ) .
بعلاوه دو مهره بهم جوش خورده بنام های ساکروم و کاکسیکس وجود دارند. انحنای نرمال مهرهای گردنی لوردوز( انحنای به جلو ) است. همچنین در ناحیه کمری لوردوز و در ناحیه پشتی کایفوز( انحنای به عقب) داریم. عملکردهای اولیه ستون فقرات حفظ وضعیت ایستاده ، فراهم کردن ثبات و تحرک ،

 خصوصیات محصول:
ساختار سه گوش ارتز باعث می شود فشار بالای شانه توزیع شود.
مناسب برای بزرگسالان و کودکان.
دارای ولکروهای زبر و نرم برای فیتینگ مناسب   .

نحوه استفاده از محصول:
استرپ شانه ای را بالای شانه ببرید.
استرپ شکمی را درحالت راحت دورکمر ببندید.
استرپ شانه ای را از زیر بغل گذرانده و در قسمت پشت (شبیه به تصویر ) درحالت راحت بافشار مطلوب ببندید.

کاربرد:
پاسچر ضعیف
ضعف عضلات کتف
سندرم شانه گرد

سایزبندی:
این محصول دارای ۵ سایز می باشد.

قوزبند پلدار نئوپرنی