۲۰۴ آویزدست با بازوبند الحاقی

آویز دست بابازوبند الحاقی

آویز دست بابازوبند الحاقی

کاربرد و ویژگی:

 • شکستگی بازو – کشیدگی عضلات بازو
 • ساپورت بعد از جراحی
 • دررفتگی و ناپایداری مفصل شانه
 • قابلیت تنظیم زاویه مفصل آرنج
 • تهیه شده از مواد اولیه ضد حساسیت و قابل شستشو

 

مفصل شانه:
مفصل شانه شامل مفصل گلنوهومرال- مفصل اکرومیوکلاویکولار- مفصل استرنوکلاویکولار و مفصل اسکاپولو توراسیک می باشد. ساختمان استخوانی آن شامل بازو-کتف و ترقوه می باشد. بافت نرم شامل عضلات است برای مثال عضلات روتاتور کاف(سوپرااسپیناتوس- اینفرااسپیناتوس- ساب اسکاپولاریس و ترس مینور)- لیگامانهای زیادی شامل کوراکوکلاویکولار(تراپزوئید و کونوئید)-کوراکوهومرال ولیگامان کوراکواکرومیال و موارد دیگرلبروم – بورسا وعصب براکیال پلکسوس. مفصل شانه فعالترین و یک مفصل مجموعه ای در بدن می باشد. کپسول و لیگامان به عنوان ثبات دهنده عمل میکنند در حالیکه عضلات و تاندون ها یک نقش پویا را ایفا می کنند.

خصوصیات محصول:
حرکت شانه و بازو را در موارد شکستگی-دررفتگی-کشیدگی تاندون وسایر صدمات محدود می کند.
ولکروهای قابل تنظیم زبر ونرم اجازه می دهند بازوبند در جایگاه مطلوب قرار گیرد.
طراحی عمومی آن باعث می شودبر روی هر دو  بازوی چپ و راست فیت شود.

نحوه استفاده از محصول:
ساعد را درون پاکت آویزدست  قراردهید واسترپ(بند) را به همراه پد بالای شانه بکشید.
استرپ را از درون حلقه بگذرانید وطول استرپ شانه ای را تنظیم کنید تا اینکه مفصل آرنج در زاویه ۹۰ درجه استراحت کند سپس استرپ را محکم کنید.
بازوبند را در موقعیت مطلوب قرار دهید و آنرا با استرپ محکم کنید.می توان بعد از چند هفته اسلینگ را به تنهایی و بدون بازوبند بکار برد.

کاربرد:
آسیب عصب براکیال
شکستگی بازو
محافظت بعد از جراحی

 

سایزبندی:

سایزبند آویز دست تن یار

۲۰۸ پد دور کننده شانه

آویز دست 30 درجه

آویز دست 30 درجه

کاربرد و ویژگی:

 • آکرومیوپلاستی
 • فرکچر (شکستگی) غیر قابل جراحی
 • بعد از جراحی روتاتور کاف
 • دررفتگی مفصل شانه
 • پدینگ ارتز از مواد اولیه با دانسیته بالا تهیه شده است

مفصل شانه:
مفصل شانه شامل مفصل گلنوهومرال- مفصل اکرومیوکلاویکولار- مفصل استرنوکلاویکولار و مفصل اسکاپولو توراسیک می باشد.ساختمان استخوانی ان شامل بازو-کتف و ترقوه می باشد.بافت نرم شامل عضلات است برای مثال عضلات روتاتور کاف(سوپرااسپیناتوس- اینفرااسپیناتوس- ساب اسکاپولاریس و ترس مینور)- لیگامانهای زیادی شامل کوراکوکلاویکولار(تراپزوئید و کونوئید)-کوراکوهومرال ولیگامان کوراکواکرومیال و موارد دیگرلبروم – بورسا وعصب براکیال پلکسوس. مفصل شانه فعالترین و یک مفصل مجموعه ای در بدن می باشد. کپسول و لیگامان به عنوان ثبات دهنده عمل میکنند در حالیکه عضلات و تاندون ها یک نقش پویا را ایفا می کنند.

خصوصیات محصول:
درجه-موجود در سه سایز ۳۰-۴۵-۶۰
مناسب برای چپ و راست
فیتینگ آسان هم برای پیلو– اسلینگ و هم استرپ ها

نحوه استفاده از محصول:
ساعد را درون پاکت آویز قراردهید وبند  را به همراه پد بالای شانه بکشید.
بند را از درون حلقه بگذرانید وطول بند  شانه ای را تنظیم کنید تا اینکه مفصل آرنج در زاویه ۹۰درجه استراحت کند سپس بند  را محکم کنید.
بازو را در موقعیت مطلوب قرار دهید و آنرا با بند  محکم کنید.می توان بعد از چند هفته آویز را به تنهایی و بدون بالش بکار برد.

کاربرد:
ترمیم روتاتور کاف
دررفتگی یا شلی مفصل گلنوهومرال
ترمیم کپسول مفصلی
بازسازی کامل شانه
بی ثباتی شانه

سایزبندی:

این محصول که با نام آویز دست ۳۰ درجه نیز شناخته شده است ، دارای ۳ سایز: ۳۰ درجه – ۴۵ درجه و ۶۰ درجه میباشد.

۲۰۳ آویزدست شانه ای

آویز دست شانه ای

آویز دست شانه ای

کاربرد و ویژگی:

 • شکستگی بازو – کشیدگی عضلات بازو
 • صدمات عصب براکیال
 • دررفتگی و ناپایداری مفصل شانه
 • قابلیت تنظیم زاویه مفصل آرنج
 • تهیه شده از مواد اولیه ضد حساسیت و قابل شستشو

 

مفصل شانه:
مفصل شانه شامل مفصل گلنوهومرال- مفصل اکرومیوکلاویکولار- مفصل استرنوکلاویکولار و مفصل اسکاپولو توراسیک می باشد.ساختمان استخوانی ان شامل بازو-کتف و ترقوه می باشد.بافت نرم شامل عضلات است برای مثال عضلات روتاتور کاف(سوپرااسپیناتوس- اینفرااسپیناتوس- ساب اسکاپولاریس و ترس مینور)- لیگامانهای زیادی شامل کوراکوکلاویکولار(تراپزوئید و کونوئید)-کوراکوهومرال ولیگامان کوراکواکرومیال و موارد دیگرلبروم – بورسا وعصب براکیال پلکسوس. مفصل شانه فعالترین و یک مفصل مجموعه ای در بدن می باشد. کپسول و لیگامان به عنوان ثبات دهنده عمل میکنند در حالیکه عضلات و تاندون ها یک نقش پویا را ایفا می کنند.

خصوصیات محصول:
بازو را  ساپورت و وزن دست را به بالای مفصل شانه منتقل می کند.
طراحی عمومی که مناسب برای هر دو دست راست و چپ می باشد.
دارای سگک های قابل تنظیم برای تنظیم ارتفاع مناسب می باشد.
دارای مواد اولیه راحت و سبک می باشد.

نحوه استفاده از محصول:
ساعد را درون اسلینگ قرار دهید.
استرپ را بالای شانه بکشید. انتهای استرپ را از درون حلقه بگذرانید.
طول استرپ شانه ای را تنظیم کنید تا اینکه مفصل آرنج در زاویه ۹۰ درجه استراحت کند. سپس ولکرو را محکم ببندید.

کاربرد:
آسیب عصب براکیال
شکستگی بازو
محافظت بعد از جراحی
دررفتگی/ بی ثباتی شانه

 

سایزبندی:

سایزبند آویز دست تن یار

۲۰۳ آویزدست گردنی

آویزدست گردنی

آویزدست گردنی

کاربرد و ویژگی:

 • شکستگی بازو – کشیدگی عضلات بازو
 • سندروم تنیس البو
 • قابلیت تنظیم زاویه مفصل آرنج
 • کنترل وزن دست و گچ
 • تهیه شده از مواد اولیه ضد حساسیت و قابل شستشو

 

مفصل شانه:
مفصل شانه شامل مفصل گلنوهومرال- مفصل اکرومیوکلاویکولار- مفصل استرنوکلاویکولار و مفصل اسکاپولو توراسیک می باشد.ساختمان استخوانی آن شامل بازو-کتف و ترقوه می باشد.بافت نرم شامل عضلات است برای مثال عضلات روتاتور کاف(سوپرااسپیناتوس- اینفرااسپیناتوس- ساب اسکاپولاریس و ترس مینور)- لیگامانهای زیادی شامل کوراکوکلاویکولار(تراپزوئید و کونوئید)-کوراکوهومرال ولیگامان کوراکواکرومیال و موارد دیگرلبروم – بورسا وعصب براکیال پلکسوس. مفصل شانه فعالترین و یک مفصل مجموعه ای در بدن می باشد. کپسول و لیگامان به عنوان ثبات دهنده عمل میکنند در حالیکه عضلات و تاندون ها یک نقش پویا را ایفا می کنند.

خصوصیات محصول:
استاکینت دور گردن از جنس نرم بوده که ساپورت قوی و راحتی را فراهم می کند.
طراحی شده برای ساپورت ساعد و شانه.

نحوه استفاده از محصول:
اسلینگ را به دور گردن آویزان کنید و انتهای استرپ را برای وضعیت استراحت مچ تنظیم کنید.
مفصل آرنج جهت ماکسیمم استراحت  در زاویه ۹۰درجه قرار گیرد سپس استرپ را محکم کنید.

کاربرد:
محافظت بعد از جراحی
شکستگی بازو – کشیدگی عضلات بازو

 

سایزبندی:

سایزبند آویز دست تن یار

 

ساپورت های دست

انواع آویز دست و شانه بند