۱۰۹ گردن بند سخت چانه دار

گردن بند سخت چانه دار تن یار

گردن بند سخت چانه دار تن یار

کاربرد و ویژگی:

 • فرکچر (شکستگی) سرویکال
 • ساپورت بعد از جراحی
 • محافظت از مهره آسیب دیده
 • ایجاد محدودیت زیاد در حرکات گردن
 • تهیه شده از پلی اتیلن سخت

ستون فقرات سه قسمت مهم دارد:
۱ – مهرههای گردنی ( ۷ مهره ) ۲ – مهرههای پشتی ( ۱۲ مهره ) ۳ – مهرههای کمری ( ۵ مهره ) .
بعلاوه دو مهره بهم جوش خورده بنام های ساکروم و کاکسیکس وجود دارند. انحنای نرمال مهرهای گردنی لوردوز( انحنای به جلو ) است. همچنین در ناحیه کمری لوردوز و در ناحیه پشتی کایفوز( انحنای به عقب) داریم. عملکردهای اولیه ستون فقرات حفظ وضعیت ایستاده ، فراهم کردن ثبات و تحرک می باشد.

خصوصیات محصول:
ارتفاع قابل تنظیم گردن بند میزان آزادی حرکت گردن را فراهم میکند.
پوشش واینال و پد فومی برای بیمار راحتی و نظافت آسان را به همراه  می آورد. سوراخ های روی محصول اجازه گردش هوا را میدهد.
ولکروهای نرم و زبر برای پوشیدن و درآوردن سریع و آسان.

نحوه استفاده از محصول:
گردن بند را دور گردن ببندید طوریکه چانه روی ناحیه استراحت چانه قرار گیرد.
ارتفاع گردنبند را تنظیم کنید و ولکروهای زبر و نرم را طوری ببندید که سر در بهترین وضعیت قرار گیرد.
قبل از بستن ولکروهای زبر و نرم مطمئن شوید سر و گردن در وضعیت نوترال ( طبیعی ) قرار دارند.
ولکروهای زبر و نرم را به صورت ایمن ببندید.

کاربرد:
ساپورت بعد از جراحی
شکستگی مهرههای گردنی
اسپوندیلوزیس مهرههای گردنی

سایزبندی:

سایز-بندی-گردن-بند

۱۰۷ بالش گردنی

بالش گردنی تن یار

بالش گردنی تن یار

کاربرد و ویژگی:

 • حفظ راستای طبیعی گردن
 • استفاده آسان در مسافرت و داخل خودرو
 • روکش مخملی ضد حساسیت

ستون فقرات سه قسمت مهم دارد:
۱ – مهرههای گردنی ( ۷ مهره ) ۲ – مهرههای پشتی ( ۱۲ مهره ) ۳ – مهرههای کمری ( ۵ مهره ) .
بعلاوه دو مهره بهم جوش خورده بنام های ساکروم و کاکسیکس وجود دارند. انحنای نرمال مهرهای گردنی لوردوز( انحنای به جلو ) است. همچنین در ناحیه کمری لوردوز و در ناحیه پشتی کایفوز( انحنای به عقب) داریم. عملکردهای اولیه ستون فقرات حفظ وضعیت ایستاده ، فراهم کردن ثبات و تحرک ،

 خصوصیات محصول:
راستای طبیعی گردن را حفظ می کند.
کاور مخملی ، غیر حساسیت زا و لطیف  .

کاربرد:
استفاده آسان در مسافرت و داخل خودرو
فتق دیسک گردن
تخریب دیسک
سردردها
تخریب سطح مفصل
اسپاسم عضلات
سندرم گردن کج

سایزبندی:

این محصول فیری سایز می باشد.

۱۰۵ بالش طبی

بالش طبی تن یار

بالش طبی تن یار بالش طبی تن یار

کاربرد و ویژگی:

 • فتق دیسک گردن
 • تخریب دیسک – اسپاسم عضلات
 • ستون فقرات را در راستای طبیعی نگه می دارد
 • تجربه خوابی آسوده و بدون خرناس
 • روکش مخملی ضد حساسیت و قابل شستشو

 

ستون فقرات سه قسمت مهم دارد:
۱ – مهرههای گردنی ( ۷ مهره ) ۲ – مهرههای پشتی ( ۱۲ مهره ) ۳ – مهرههای کمری ( ۵ مهره ) .
بعلاوه دو مهره بهم جوش خورده بنام های ساکروم و کاکسیکس وجود دارند. انحنای نرمال مهرهای گردنی لوردوز( انحنای به جلو ) است. همچنین در ناحیه کمری لوردوز و در ناحیه پشتی کایفوز( انحنای به عقب) داریم. عملکردهای اولیه ستون فقرات حفظ وضعیت ایستاده ، فراهم کردن ثبات و تحرک ،

 خصوصیات محصول:
ستون فقرات را در راستای طبیعی نگه می دارد.
وضعیت خوب ستون فقرات ، کشش عضلات و لیگامانها را کاهش می دهد.
کاور مخملی ، غیر حساسیت زا ، لطیف  و قابل شتشو.
ابعاد: ۱۲ * ۳۰ * ۵۰ سانتی متر.
نحوه استفاده از محصول:
اختلاف ارتفاع به خاطر تطابق با قوس گردن می باشد.
بالش را از قسمت ارتفاع بیشتر زیر سر و قوس گردن قرار دهید.
در این حالت قوس گردن به وسیله بالش ساپورت می شود و سر را در راستای طولی بدن قرار می دهد.
کاربرد:
خرناس
بدخوابی
فتق دیسک گردن
تخریب دیسک

سردردها
تخریب سطح مفصل
اسپاسم عضلات
سندرم گردن کج

مموری فوم:

بالش طبی تن یار در دو مدل HR ( اسفنجی ) و مموری فوم تولید می گردد، این تصویر مربوط به بالش مموری فوم میباشد:

بالش طبی تن یار

سایزبندی:

این محصول فیری سایز است.

۱۰۴ چشم بند

چشم بند

چشم بند

کاربرد و ویژگی:

 • مناسب جهت افراد با سردرد مزمن
 • کاهش دهنده شدت نور در هنگام خواب
 • تهیه شده از پارچه مخملی ضد حساسیت

 

سایزبندی:
این محصول فیری سایز می باشد.

۱۰۳ گردن بند فیلادلفیا

گردن بند فیلادلفیا تن یار

گردن بند فیلادلفیا تن یار

کاربرد و ویژگی:

 • فرکچر (شکستگی) سرویکال
 • ساپورت بعد از جراحی
 • محافظت از مهره آسیب دیده
 • ایجاد محدودیت بسیار زیاد در حرکات گردن
 • دارای حفره تراکئوستومی در قسمت جلو جهت تنفس اورژانسی

 

ستون فقرات سه قسمت مهم دارد:
۱ – مهرههای گردنی ( ۷ مهره ) ۲ – مهرههای پشتی ( ۱۲ مهره ) ۳ – مهرههای کمری ( ۵ مهره ) .
بعلاوه دو مهره بهم جوش خورده بنام های ساکروم و کاکسیکس وجود دارند. انحنای نرمال مهرهای گردنی لوردوز( انحنای به جلو ) است. همچنین در ناحیه کمری لوردوز و در ناحیه پشتی کایفوز( انحنای به عقب) داریم. عملکردهای اولیه ستون فقرات حفظ وضعیت ایستاده ، فراهم کردن ثبات و تحرک.

خصوصیات محصول:
فوم شکل داده شده با گرما به گونه ای است که با هر شخصی تطابق می یابد.
دارای سوراخهای تهویه است.
از فوم سبک و شبکه ای ساخته شده است.

 

نحوه استفاده از محصول:
دور گردن بیمار را اندازه بگیرید.اگر اندازه بیمار بین دو سایز می افتد ابتدا سایز بزرگتر را امتحان کنید.بعد از انتخاب گردن بند سایز مناسب آنرا برروی گردن بیمار ببندید.چانه بایست برروی ناحیه مخصوص ساپورت چانه استراحت کند.قبل از بستن ولکرو مطمئن شوید سر بیمار و گردن بند در پوزیشن نوترال باشد. ولکرو را از پشت بکشید و آنرا به ولکروی جانبی گردن بند محکم ببندید.اگر چانه به اندازه کافی ساپورت نشده است گردن بند را سفت تر کنید.اگر سفت کردن اضافی منجر به بالا رفتن چانه  بیمار می شود یک سایز کوچکتر را انتخاب کنید.

 

کاربرد:
آسیب های لیگامانی
کشیدگی تاندون و کشیدگی لیگامانی
مهره های میانی و تحتانی مهره های گردنی
آسیب های بافت نرم

سایزبندی:

سایز-بندی-گردن-بند

۱۰۲ گردن بند سخت

گردن بند سخت صادراتی تن یار

گردن بند سخت صادراتی تن یار

کاربرد و ویژگی:

 • فرکچر (شکستگی) سرویکال
 • ساپورت بعد از جراحی
 • محافظت از مهره آسیب دیده
 • ایجاد محدودیت زیاد در حرکات گردن
 • تهیه شده از پلی اتیلن سخت

 

ستون فقرات سه قسمت مهم دارد:
۱ – مهرههای گردنی ( ۷ مهره ) ۲ – مهرههای پشتی ( ۱۲ مهره ) ۳ – مهرههای کمری ( ۵ مهره ) .
بعلاوه دو مهره بهم جوش خورده بنام های ساکروم و کاکسیکس وجود دارند. انحنای نرمال مهرهای گردنی لوردوز( انحنای به جلو ) است. همچنین در ناحیه کمری لوردوز و در ناحیه پشتی کایفوز( انحنای به عقب) داریم. عملکردهای اولیه ستون فقرات حفظ وضعیت ایستاده ، فراهم کردن ثبات و تحرک می باشد.

 

خصوصیات محصول:
ارتفاع قابل تنظیم گردن بند میزان آزادی حرکت گردن را فراهم میکند.
پوشش واینال و پد فومی برای بیمار راحتی و نظافت آسان را به همراه  می آورد. سوراخ های روی محصول اجازه گردش هوا را میدهد.
ولکروهای نرم و زبر برای پوشیدن و درآوردن سریع و آسان.

 

نحوه استفاده از محصول:
گردن بند را دور گردن ببندید طوریکه چانه روی ناحیه استراحت چانه قرار گیرد.
ارتفاع گردنبند را تنظیم کنید و ولکروهای زبر و نرم را طوری ببندید که سر در بهترین وضعیت قرار گیرد.
قبل از بستن ولکروهای زبر و نرم مطمئن شوید سر و گردن در وضعیت نوترال ( طبیعی ) قرار دارند.
ولکروهای زبر و نرم را به صورت ایمن ببندید.

کاربرد:
ساپورت بعد از جراحی
شکستگی مهرههای گردنی
اسپوندیلوزیس مهرههای گردنی

 

سایزبندی:

سایزبندی گردن بند های تن یار

۱۰۶ گردن بند نیمه سخت

گردن بند نیمه سخت تن یار

گردن بند طبی نیمه سخت تن یار گردن بند طبی نیمه سخت تن یار

کاربرد و ویژگی:

 • آرتروز سرویکال
 • اسپوندیلوز (آرتریت) سرویکال
 • کاهش دردهای عضلانی
 • ایجاد محدودیت در حرکات گردن
 • ایجاد ساپورت قوی تر با استفاده از نوار پلی اتیلن

ستون فقرات سه قسمت مهم دارد:

۱ – مهرههای گردنی ( ۷ مهره ) ۲ – مهرههای پشتی ( ۱۲ مهره ) ۳ – مهرههای کمری ( ۵ مهره ) .
بعلاوه دو مهره بهم جوش خورده بنام های ساکروم و کاکسیکس وجود دارند. انحنای نرمال مهرهای گردنی لوردوز( انحنای به جلو ) است. همچنین در ناحیه کمری لوردوز و در ناحیه پشتی کایفوز( انحنای به عقب) داریم. عملکردهای اولیه ستون فقرات حفظ وضعیت ایستاده ، فراهم کردن ثبات و تحرک ،

خصوصیات محصول:

پوشش واینال و پد فومی برای بیمار راحتی و نظافت آسان را به همراه  می آورد.
ولکروهای نرم و زبر برای پوشیدن و درآوردن سریع و آسان.

نحوه استفاده از محصول:

گردن بند را دور گردن ببندید طوریکه چانه روی ناحیه استراحت چانه قرار گیرد.
قبل از بستن ولکروهای زبر و نرم مطمئن شوید سر و گردن در وضعیت نوترال ( طبیعی ) قرار دارند.
ولکروهای زبر و نرم را به صورت ایمن ببندید.

کاربرد:

ساپورت بعد از جراحی
شکستگی خفیف مهرههای گردنی
اسپوندیلوزیس مهرههای گردنی

سایزبندی:

سایز-بندی-گردن-بند

۱۰۱ گردن بند طبی نرم

گردن-بند-نرم

گردن بند طبی نرم تن یار

کاربرد و ویژگی:

 • استرین (گرفتگی) عضلات سرویکال
 • اسپوندیلوز (آرتریت) سرویکال
 • کاهش دردهای خفیف عضلانی
 • ایجاد محدودیت جزئی در حرکات گردن
 • ساخته شده از مواد اولیه لطیف و ضد حساسیت

ستون فقرات سه قسمت مهم دارد:

۱ – مهرههای گردنی ( ۷ مهره ) ۲ – مهرههای پشتی ( ۱۲ مهره ) ۳ – مهرههای کمری ( ۵ مهره ) .
بعلاوه دو مهره بهم جوش خورده بنام های ساکروم و کاکسیکس وجود دارند. انحنای نرمال مهرهای گردنی لوردوز( انحنای به جلو ) است. همچنین در ناحیه کمری لوردوز و در ناحیه پشتی کایفوز( انحنای به عقب) داریم. عملکردهای اولیه ستون فقرات حفظ وضعیت ایستاده ، فراهم کردن ثبات و تحرک می باشد.

خصوصیات محصول:

پوشش واینال و پد فومی برای بیمار راحتی و نظافت آسان را به همراه  می آورد.
ولکروهای نرم و زبر برای پوشیدن و درآوردن سریع و آسان.

نحوه استفاده از محصول:

گردن بند را دور گردن ببندید طوریکه چانه روی ناحیه استراحت چانه قرار گیرد.
قبل از بستن ولکروهای زبر و نرم مطمئن شوید سر و گردن در وضعیت نوترال ( طبیعی ) قرار دارند.
ولکروهای زبر و نرم را به صورت ایمن ببندید.

کاربرد:

ساپورت بعد از جراحی
شکستگی خفیف مهرههای گردنی
اسپوندیلوزیس مهرههای گردنی

 

سایزبندی:

سایز-بندی-گردن-بند