۳۱۱ آتل انگشت بلند

آتل انگشت بلند

آتل انگشت بلند

کاربرد و ویژگی:

 • فرکچر (شکستگی) انگشت
 • دفرمیتی انگشت
 • اسپرین لیگامنت
 • قابلیت ساپورت تمام بندهای انگشت
 • تهیه شده از آلومینیوم ضخیم قابل فرمدهی

سایزبندی:

این محصول فیری سایز می باشد.

باند کشی درون عکس باید به صورت جداگانه خریداری شود

۳۱۱ آتل انگشت کوتاه

آتل انگشت کوتاه

آتل انگشت کوتاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاربرد و ویژگی:

 • فرکچر (شکستگی) انگشت
 • دفرمیتی انگشت
 • اسپرین لیگامنت
 • تهیه شده از آلومینیوم ضخیم قابل فرمدهی

 

سایزبندی:

این محصول فیری سایز می باشد.

۳۱۰ مچ بند رایانه

مچ بند رایانه

مچ بند رایانه

کاربرد و ویژگی:

 • صدمات ناشی از کار با Mouse
 • حفظ زاویه مناسب مچ هنگام کار با   Mouse
 • قابلیت تنظیم فشار
 • تهیه شده از کش منفذدار با پود نایلونی و کشسانی قوی

سایزبندی:

این محصول فیری سایز می باشد.

۳۱۰ مچ بند الاستیک

مچ بند الاستیک

مچ بند الاستیک

کاربرد و ویژگی:

 • صدمات خفیف بافت نرم
 • مچ ضعیف
 • ایجاد گرمای موضعی و تسهیل گردش خون و التیام درد
 • تهیه شده از کش منفذدار با پود نایلونی و کشسانی قوی

مچ:
مفصل مچ یک ساختار مجموعه ای است ، شامل ۸ استخوان کارپال (مچی) وبخش تحتانی استخوانهای اولنار(زند زیرین) و رادیال (زند زبرین) است.
در این قسمت استخوانهای مفاصل رادیوکارپال (زند زبرین- مچی) ومیدکارپال (چهار استخوان مچ) قرار دارند. استخوان اولنار مستقیما با استخوانهای کارپال متصل نیست. مجموعه ی مثلثی فیبروکارتیلیج بین اولنا و استخوانهای کارپال قرار دارد.

سایزبندی:

این محصول فیری سایز می باشد.

۳۰۹ مچ بند قابل تنظیم الاستیک

مچ بند قابل تنظیم الاستیک

مچ بند قابل تنظیم الاستیک

کاربرد و ویژگی:

 • صدمات خفیف بافت نرم
 • مچ ضعیف
 • ایجاد گرمای موضعی و تسهیل گردش خون و التیام درد
 • قابلیت تنظیم فشار
 • تهیه شده از کش منفذدار با پود نایلونی و کشسانی قوی

مچ:
مفصل مچ یک ساختار مجموعه ای است ، شامل ۸ استخوان کارپال (مچی) وبخش تحتانی استخوانهای اولنار(زند زیرین) و رادیال (زند زبرین) است.
در این قسمت استخوانهای مفاصل رادیوکارپال (زند زبرین- مچی) ومیدکارپال (چهار استخوان مچ) قرار دارند. استخوان اولنار مستقیما با استخوانهای کارپال متصل نیست. مجموعه ی مثلثی فیبروکارتیلیج بین اولنا و استخوانهای کارپال قرار دارد.

سایزبندی:

این محصول فیری سایز می باشد.

۳۰۹ مچ بند قابل تنظیم الاستیک صادراتی

مچ بند قابل تنظیم صادراتی

مچ بند قابل تنظیم صادراتی

کاربرد و ویژگی:

 • صدمات خفیف بافت نرم
 • مچ ضعیف
 • ایجاد گرمای موضعی و تسهیل گردش خون و التیام درد
 • قابلیت تنظیم فشار
 • تهیه شده از کش منفذدار با پود نایلونی و کشسانی قوی

مچ:
مفصل مچ یک ساختار مجموعه ای است ، شامل ۸ استخوان کارپال (مچی) وبخش تحتانی استخوانهای اولنار(زند زیرین) و رادیال (زند زبرین) است.
در این قسمت استخوانهای مفاصل رادیوکارپال (زند زبرین- مچی) ومیدکارپال (چهار استخوان مچ) قرار دارند. استخوان اولنار مستقیما با استخوانهای کارپال متصل نیست. مجموعه ی مثلثی فیبروکارتیلیج بین اولنا و استخوانهای کارپال قرار دارد.

سایزبندی:

این محصول فیری سایز می باشد.

۳۱۷ مچ بند قابل تنظیم اپلون

مچ بند قابل تنظیم اپلون

مچ بند قابل تنظیم اپلون

کاربرد و ویژگی:

 • صدمات خفیف بافت نرم
 • مچ ضعیف
 • ایجاد گرمای موضعی و تسهیل گردش خون و التیام درد
 • قابلیت تنظیم فشار
 • تهیه شده از پارچه نئوپرن پولیشی (اپلون) تایوانی که نیاز به برچسب مادگی را از بین می برد.

مچ:
مفصل مچ یک ساختار مجموعه ای است ، شامل ۸ استخوان کارپال (مچی) وبخش تحتانی استخوانهای اولنار(زند زیرین) و رادیال (زند زبرین) است.
در این قسمت استخوانهای مفاصل رادیوکارپال (زند زبرین- مچی) ومیدکارپال (چهار استخوان مچ) قرار دارند. استخوان اولنار مستقیما با استخوانهای کارپال متصل نیست. مجموعه ی مثلثی فیبروکارتیلیج بین اولنا و استخوانهای کارپال قرار دارد.

سایزبندی:

این محصول از گروه محصولات اف اس پلاس تن یار می باشد و فاقد سایز و جهت ( چپ و راست ) می باشد.

محصولات بدون سایز تن یار

۳۰۷ مچ کف بند الاستیک صادراتی

مچ کف بند الاستیک

مچ کف بند الاستیک

 

کاربرد و ویژگی:

 • صدمات خفیف بافت نرم
 • مچ ضعیف
 • ایجاد گرمای موضعی و تسهیل گردش خون و التیام درد
 • ساپورت توامان مچ و کف دست
 • بافته شده با نخ سازگار با پوست و با کیفیت

سایزبندی:

این محصول فیری سایز می باشد.

۳۰۶ مچ کف بند شست دار نئوپرن

مچ کف بند شست دار نئوپرن

 

مچ کف بند شست دار نئوپرن

کاربرد و ویژگی:

 • سندروم خفیف تونل کارپال  (CTS)
 • صدمات بافت نرم و مچ ضعیف
 • بی ثباتی مفصل مچ
 • ایجاد محدودیت نسبی در مفصل مچ و شست
 • تهیه شده از پارچه نئوپرن تایوانی

مچ:
مفصل مچ یک ساختار مجموعه ای است ، شامل ۸ استخوان کارپال وبخش تحتانی استخوانهای اولنار و رادیال است. در این قسمت استخوانهای مفاصل رادیوکارپال ومیدکارپال قرار دارند.استخوان اولنار مستقیما با استخوانهای کارپال متصل نیست.مجموعه ی مثلثی فیبروکارتیلیج بین اولنا و استخوانهای کارپال قرار دارد.

خصوصیات محصول:
طراحی خاص و استرپ ولکرو باعث می شود فیت کردن آن راحت شود.
حرکت شست و مفصل مچ را ساپورت و محدود می کند.
بافت نئوپرن فشار کافی را فراهم می کند .

نحوه استفاده از محصول:
دور مچ را ببندید و محکم کنید.
ولکروهای زبر و نرم را با فشار مطلوب ببندید.

کاربرد:
سندرم تونل کارپال
شکستگی کالیس
استفاده بعد از جراحی

 

سایزبندی:
این محصول دارای ۴ سایز می باشد.

سایزبندی مچ بند آتل دار نئوپرن

۳۰۵ شست بند آتل دار الاستیک

شست بند آتل دار الاستیک

شست بند آتل دار الاستیک

کاربرد و ویژگی:

 • سندروم دکوروان
 • ارتریت مفصل شست
 • دررفتگی مفصل کارپومتاکارپال
 • دارای آتل آلومینیومی در ناحیه شست و کاهش دامنه حرکتی شست
 • تهیه شده از پارچه ضد حساسیت

مچ:
مفصل مچ یک ساختار مجموعه ای است ، شامل ۸ استخوان کارپال وبخش تحتانی استخوانهای اولنار و رادیال است. در این قسمت استخوانهای مفاصل رادیوکارپال ومیدکارپال قرار دارند.استخوان اولنار مستقیما با استخوانهای کارپال متصل نیست.مجموعه ی مثلثی فیبروکارتیلیج بین اولنا و استخوانهای کارپال قرار دارد.

خصوصیات محصول:
ارتز شست برای روماتیسم شست بسیار مناسب است.
درد را کاهش داده و مفصل کارپومتاکارپال را ثابت می کند.
آتل تقویت کننده  فلزی شست را ثابت می کند.
ولکروهای زبر ونرم قابل تنظیم  فیتینگ راحت وثبات در حین فعالیت را تضمین می کند.
نحوه استفاده از محصول:
شست رادر محل قفل شست قرار دهید.
مطمئن شوید بارفلزی بر روی لبه خارجی شست قرار دارد.
ولکروهای زبر ونرم دور مچ را با فشار مطلوب ببندید.

 کاربرد:
بیماری دکوروان
کشیدگی لیگامان و کشیدگی تاندون شست
آسیب مفصل کارپومتاکارپال

سایزبندی:
این محصول دارای ۴ سایز بوده و بدون جهت ( چپ و راست ) می باشد.

سایزبندی مچ بند آتل دار نئوپرن