۷۱۹ پد خار پاشنه منزل پلی اورتان

پد خارپاشنه پلی اورتان پد خار پاشنه منزل

کاربرد و ویژگی:

  • خار پاشنه
  • درد پاشنه
  • طراحی ویژه جهت سهولت استفاده در منزل
  • از پلی اورتان با کیفیت تشکیل شده است.

سایزبندی:

این محصول دارای ۵ سایز۳۶-۳۷ ، ۳۸-۳۹ ، ۴۰-۴۱ ، ۴۲-۴۳ ، ۴۴-۴۵ می باشد