۷۰۷ کفی کامل سیلیکونی

کفی کامل سیلیکونی

کاربرد و ویژگی:

  • پای دیابتیک
  • متاتارسال ژیا
  • پلنتار فشیاتیس
  • بورسیت
  • از سیلیکون با کیفیت تشکیل شده است.

سایزبندی:

این محصول دارای ۵ سایز S تا XXL می باشد