۳۰۶ مچ کف بند شست دار نئوپرن

 

مچ کف بند شست دار نئوپرن

کاربرد و ویژگی:

  • سندروم خفیف تونل کارپال  (CTS)
  • صدمات بافت نرم و مچ ضعیف
  • بی ثباتی مفصل مچ
  • ایجاد محدودیت نسبی در مفصل مچ و شست
  • تهیه شده از پارچه نئوپرن تایوانی

مچ:
مفصل مچ یک ساختار مجموعه ای است ، شامل ۸ استخوان کارپال وبخش تحتانی استخوانهای اولنار و رادیال است. در این قسمت استخوانهای مفاصل رادیوکارپال ومیدکارپال قرار دارند.استخوان اولنار مستقیما با استخوانهای کارپال متصل نیست.مجموعه ی مثلثی فیبروکارتیلیج بین اولنا و استخوانهای کارپال قرار دارد.

خصوصیات محصول:
طراحی خاص و استرپ ولکرو باعث می شود فیت کردن آن راحت شود.
حرکت شست و مفصل مچ را ساپورت و محدود می کند.
بافت نئوپرن فشار کافی را فراهم می کند .

نحوه استفاده از محصول:
دور مچ را ببندید و محکم کنید.
ولکروهای زبر و نرم را با فشار مطلوب ببندید.

کاربرد:
سندرم تونل کارپال
شکستگی کالیس
استفاده بعد از جراحی

 

سایزبندی:
این محصول دارای ۴ سایز می باشد.

سایزبندی مچ بند آتل دار نئوپرن